Further reading: Geraardsbergen Manuscript

For more information on the Geraardsbergen Manuscript, you can consult the following publications:

Herman Brinkman, ‘Weerzien met Geraardsbergen’. In: Literatuur 21 (2004), pp. 11-13.

Theo Coun, ‘Codicologie of archeologisch graafwerk in middeleeuwse boeken’. In: Ria Jansen-Sieben, Jozef Janssens en Frank Willaert (eds.), Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum: Verloren, 2000. pp. 71-84. Middeleeuwse studies en bronnen, 69.

Marie-José Govers et al. (ed.), Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke bibliotheek Albert I, 837-845. Hilversum: Verloren, 1994. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 1. (electronic version of this edition, by Peter Boot and Herman Brinkman).

Marie-José Govers, ‘Van Ptolemaeus tot Joris. Een verkenning van een reeks bijschriften in het Geraardsbergse handschrift.’ In: G. Sonnemans, Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994. Hilversum: Verloren, 1996. pp. 125-143. Middeleeuwse studies en bronnen, 51.

Hans Kienhorst, ‘Hoe moet zo ‘n boek genoemd worden? Een vernieuwde kijk op Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object’. In: Revue Belge de philologie et d’histoire 83 (2005), pp. 785-817 (for the Geraardsbergen manuscript, see pp. 790-792).

Robrecht Lievens, ‘Het Geraardsbergse handschrift.’ In: Leuvense bijdragen 85 (1996), pp. 147-161

Joris Reynaert, ‘De verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. Over de functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift’. In: Queeste 6 (1999), pp. 41-52.

Hubert Slings, ‘De Negen Besten ontcijferd. Getallensymboliek in het Geraardsbergse afschrift van Van den Negen Besten’. In: Queeste 3 (1996), pp. 25-42.

Gerard Sonnemans, ‘What’s in an name? Het belang van opschriften in verzamelhandschriften.’ In: G. Sonnemans, Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994. Hilversum: Verloren, 1996. pp. 61-78. Middeleeuwse studies en bronnen, 51.

Gerard Sonnemans, ‘Profiel van een Geraardsbergs compilator.’ In: G. Sonnemans, Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden : congres Nijmegen, 14 oktober 1994. Hilversum: Verloren, 1996. pp. 110-124. Middeleeuwse studies en bronnen, 51.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *